Kobiece perspektywy

CELE

CELE

Katarzyna: Czym jesteście CELE?
CELE:
Jesteśmy konkretnymi rezultatami jakie chcesz osiągnąć. Możemy mieć charakter transakcyjny - w tym przypadku chodzi o realizację zadań np. budowę domu czy kreację stylu
lub charakter transformacyjny - wtedy cele dotyczą zmian wewnętrznych np. wzrost poziomu pewności siebie czy zmiana przekonań na swój temat.
Gra słów mogłaby to tak oddać: zmiany w rzeczywistości zewnętrznej podmiotu i przemiany podmiotu.

Jesteśmy łącznikiem między wizją przyszłości kobiety opartą na pragnieniach i marzeniach a jej realnymi osiągnięciami. To wizjom jesteśmy logicznie podporządkowane.

K: Jakie potencjalne korzyści przynosicie kobiecie?
CELE:

 1. życie w sposób wartościowy, związany z preferowaną tożsamością (stajesz się tym kim chcesz i podejmujesz preferowane sposoby funkcjonowania; por. tekst Preferowana tożsamość w zakładce: Składniki sukcesu)
 2. realizację znaczących pragnień, marzeń i wartości
 3. poczucie własnej wartości i skuteczności
 4. poprawę wyników własnych działań - poszerzanie kolekcji sukcesów
 5. doskonalenie się - rozwój, uczenie się
 6. radzenie sobie ze zmianami.

K: Jakie swoje atuty uważacie za najbardziej znaczące?
CELE:
Jest ich kilka:

 1. podleganie Twojemu wpływowi (bardziej dosadnie: zależność od Ciebie)
 2. wymierność, bo wtedy można poznać stopień realizacji
 3. bazowanie na Twoich mocnych stronach
 4. wyraziste połączenie z Twoją tożsamością i konkretną rolą życiową (pośredniczy w tym świadomość)
 5. zdolność do pobudzania zainteresowania, ambicji i wiary w osiągnięcie pożądanych rezultatów
 6. funkcjonowanie w określonych ramach czasowych.


K: Jakim zmianom podlegacie w linii życia kobiety?
CELE:
Po prostu zmieniamy się. Przychodzimy i odchodzimy lub wpadamy w otchłań zapomnianej pamięci. Istniejemy na określony czas, krótko lub długo, dopóki nas kobieta zrealizuje lub z nas zrezygnuje. W różnych aspektach jej życia występujemy w różnym zagęszczeniu. Czasem nas w ogóle brak i to jest ryzykowny moment bez celu.

K: Jakie możecie dać wskazówki kobiecie, pomocne w obniżaniu ryzyka niepowodzeń?
Strzeż się:

 1. celów zbyt obszernych
 2. takich, na które nie masz wpływu
 3. tych skoncentrowanych na problemie
 4. cudzych
 5. zbyt łatwych lub przeciwnie, zbyt trudnych
 6. naszej nieobecności.Dobra wiadomość: Zmierzając wprost i nieustannie do CELU wydatnie zwiększasz szanse na sukces.