Kobiece perspektywy

ZASADY

ZASADY

Sukces kobiety wspiera odpowiedni, prywatny zbiór ZASAD, rozumianych jako wskazówki jak żyć i w życiu postępować.

Część tych przepisów jest niepowtarzalna, bo stworzona przez właścicielkę, by działać wyłącznie w jej rzeczywistości. Zdarza się zapewne i to, że więcej kobiet chwyta sedno którejś z zasad lub podzielają te krążące w obiegu kulturowo-społecznym, jak np. najpierw obowiązki potem przyjemności, na powitanie pierwszy rękę podaje gospodarz czy nie czyń drugiemu tego co tobie nie miłe.
Stąd podobieństwa i różnice towarzyszące kobiecym zbiorom ZASAD.

Oto przykłady ZASAD obdarzonych prywatnym sensem konkretnych kobiet:
1. podejmując ważne decyzje słuchaj głosu: Serca, Umysłu i Mądrości życiowej
2. angażuj się w 100% w to co robisz zawodowo
3. pozbywaj się na bieżąco wszelkich toksyn
4. codziennie mów sobie i/lub innym przynajmniej 3 dobre rzeczy
5. w każdy pierwszy weekend miesiąca planuj spotkania z pomocą mapy relacji.


Po co to kobiecie? - najogólniej rzecz ujmując:
1. do życia w upragniony i sobie właściwy sposób, związany z preferowaną tożsamością
2. na rzecz samorealizacji i sukcesów
3. do urzeczywistniania marzeń, świadomych dążeń i celów
4. na użytek budowania relacji i efektywnego współdziałania z ludźmi
5. by nie dopuścić do problematycznych początków i końców.


Rzecz w tym by zdecydować o własnych ZASADACH czyli autoryzować je i realizować z udziałem świadomości.
Tym bardziej, że co do zbioru ZASAD sprawdza się zasada naczyń połączonych - wszelkie efekty uzyskane z ich pomocą na jednym polu, przekładają się na stan pozostałych. Łamanie własnych ZASAD opłaca się jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Przydatną umiejętnością jest definiowanie pakietu ZASAD służących określonemu celowi, niezależnie od tego z jakiego kontekstu pożądany rezultat się wywodzi (relacja partnerska, aktywność ruchowa, osiągnięcia naukowe, styl odżywiania itp.). Można go określić w dialogu z drugim człowiekiem, w głowie, w pliku elektronicznym lub na papierze i jednocześnie poddać prorozwojowej refleksji pod kątem użyteczności i spójności ze sobą samą.


Prywatny zbiór ZASAD zwykle zmienia się tak, jak zmienia się kobieta i centrum jej życia, zaś w części uniwersalnej może pozostawać niewzruszony. Z tego punktu widzenia bardziej przyda się elastyczność służąca rozwojowi niż sztywność objawiająca się zastojem.


Dobra wiadomość: Wybór i weryfikacja ZASAD należy do Ciebie.