Kobiece perspektywy

WARTOŚĆ WŁASNA

WARTOŚĆ WŁASNA

Każda kobieta ma wartość i to od początku swego istnienia.

Wynika to z faktu bycia istotą ludzką. Ta bezwarunkowa wartość, zwana rdzenną, stanowi kobiecy kapitał początkowy. Jest on pomnażany lub trwoniony z konsekwencją budząca trwogę.
W akcji tej, nie obywa się bez narracji o tym ile kobieta jest warta dla siebie samej i dla Innych, ale już udział świadomości nie jest do tego niezbędny. Ponadto, autorska opowieść kobiety generująca POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI roztacza klimat uczuciowy - potężną siłę, która bez pardonu przykłada się do wspomnianego wzrostu albo upadku.

Umysły kobiece nie zadawalają się jedynie, jeśli w ogóle to czynią, konceptem wartości rdzennej. Kombinują. Stosując różne praktyki wyceny WŁASNEJ WARTOŚCI, używają jako kryteriów tzw. wartości zewnętrznych. Jakich? Oto przykłady: piękno, prestiż, użyteczność, młodość, wydajność, bogactwo, sukcesy, zdolności, siła.
Taka taktyka niesie ryzyko: brak wartości zewnętrznych = brak POCZUCIA WARTOŚCI.

Poza tym, istotny wpływ na szacowanie wielkości WARTOŚCI WŁASNEJ mają prywatne opowieści kobiety o porażkach i sukcesach w dziedzinach, którymi jest ona do żywego zainteresowana. Może tak się dziać, ponieważ ocena osiąganych rezultatów jest generalizowana na ocenę WŁASNEJ WARTOŚCI w ogóle.
W tym kontekście, mamy do czynienia z następującymi ryzykami: brak pożądanych rezultatów = brak POCZUCIA WARTOŚCI; kiepskie rezultaty = kiepskie POCZUCIE WARTOŚCI (w obu przypadkach może pojawić się autodestrukcyjny wstyd); przeszacowane pożądane rezultaty = autodestrukcyjna duma.

Jeśli kobieta jest zorientowana na dokonania, to wprawia w ruch dążenie do posiadania wysokich notowań WARTOŚCI WŁASNEJ, co przynosi finalnie:
1. aktywne zdobywanie tego co kobieta chce zdobyć
2. pobudzanie i wzmacnianie zamiaru osiągnięcia dobrostanu, idącego w parze z zadowoleniem z życia
3. umacnianie się już istniejących lub rozwój nowych form funkcjonowania, służących dobrostanowi
4. wysoki poziom mobilizacji
5. pobudzanie motywacji do skutecznego rozwiązywania własnych problemów i przezwyciężania trudności
6. stabilizowanie poczucia bezpieczeństwa (redukcja obawy przed odrzuceniem i wykluczeniem, wypadnięciem na margines życia społecznego w pakiecie)

Natomiast niekorzystny obrót spraw w tym zakresie:
1. przynosi dewastujące następstwa spirali oceniania
2. zasila windowanie wymagań i w efekcie gonienie króliczka, który wciąż ucieka (przewlekły stres murowany)
3. podwyższa ryzyko, przykrej w skutkach, erozji auto-determinacji.

Dobra wiadomość: Na bazie wartości rdzennej możesz dorobić się porządnego POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI i zgarnąć korzyści podążające jego śladami.