Kobiece perspektywy

Drzewo życia dla życia.

Drzewo życia dla życia.

Daria chciała odpowiednio ukształtować swoją aktywność po to, by żyć w zgodzie z własnymi potrzebami, WARTOŚCIAMI i CELAMI. To z ich realizacją wiązała NADZIEJĘ na regularne pozyskiwanie, niezbędnych dawek szczęścia w zdefiniowanych przez siebie dziedzinach życia. Stosowała funkcjonalny podział na życie: osobiste, rodzinne i zawodowe.

PRAGNĘŁA rzeczywiście robić, to na czym jej zależy - być całkowicie obecną w swoim życiu. Stąd zależało jej na tym, by pewnym własnym akcjom uniemożliwić nieomal perzowy rozrost, a innym - wprost przeciwnie - umożliwić wzrost w wyznaczonych przez siebie formach i granicach.

O planowanym rozwoju mówiła z użyciem metafory życia drzewa i drzewa życia. W trakcie snucia tych opowieści i w słowach, i pomiędzy słowami dawały znać o sobie prywatne ZOBOWIĄZANIA Darii do tego, by żyć mądrze i rozwijać się holistycznie.
Znała drzewną symbolikę i postanowiła, w towarzystwie KREATYWNOŚCI i SAMODZIELNOŚCI, wykorzystać ją po swojemu. Narysowała optymalną formę swego drzewa życia - tak je nazwała. Obraz wyrazisty, kolorowy i atrakcyjny, tak dla oka, jak i MOTYWACJI Darii. Pobudzający umysł do: szybkiego kojarzenia, rzeczowej analizy wspomagającej dobre wybory oraz łatwego zapamiętywania i przypominania..
Drzewo - optymalna pomoc wizualna. Autorska mapa do poruszania się w świadomych decyzjach, które budują życie. To było coś, co wprawiło ją w zachwyt i zaciekawienie zarazem.

Podsumowując pierwsze doświadczenia korzystania z osobliwej mapy - drzewa życia, Daria wypracowała pomocne dla siebie zasady:
1. podejmuj odpowiedzialność za własne wybory i kształt swojego życia
2. pielęgnuj swe życie, prowadź je - nadawaj formę
3. stawiaj na jakość
4. zachowuj elastyczność, to bardziej się opłaca niż sztywność.

Konsekwentne praktykowanie tych zasad pozwoliło Darii nie tylko realizować siebie, a tym samym robić to na czym jej zależy oraz utrzymywać SPÓJNOŚĆ na określonym poziomie, ale i stawiać czoła różnym zaskakującym ją wyzwaniom życiowym.

Przesłania ujęte w pytania.
1. Jakie znaczenie ma dla Ciebie zrównoważony, wieloaspektowy rozwój siebie i swego życia?
2. Jakie umiejętności chcesz rozwinąć, z tych potrzebnych Ci do podejmowania optymalnych decyzji związanych z kształtowaniem swego życia?
3. Jaka metafora mogłaby wspomagać Cię w prowadzeniu życia zgodnie ze swoją wizją?