Kobiece perspektywy

PRAGNIENIA

PRAGNIENIA

Prorozwojowa przygoda z pragnieniami rozpoczyna się od PRAGNIENIA by żyć. Może trwać dalej dzięki wielu innym.

Są PRAGNIENIA, które idą przez całe życie ze swą panią, na przykład: PRAGNIENIE bycia szczęśliwą, doświadczania głębokiego związku z partnerem czy niesienia pomocy osobom starszym. Istnieją też te, których żywot jest krótszy, choć równie znaczący.

Kobiety, które mają PRAGNIENIA są w ruchu, czegoś chcą i do czegoś dążą. Stąd można je spotkać na szczycie Mount Eversest'u i w głębinach Jaskini Krubera, w miękkich fotelach rad nadzorczych i przy taśmach w sortowniach owoców, przed sztalugami i na obrazach oraz w niezliczonych innych miejscach, które wiążą się z ich wyborami.

PRAGNIENIA, które krążą w myślach, niczym krew w żyłach, obdarzają mocą.
M
- motywują do działania
O - owocują za sprawą odpowiednich akcji, wzmacniając poczucie skuteczności
C - cementują relacje kobiety z jej preferowaną tożsamością (por. tekst tożsamość preferowana/składniki sukcesu kobiet) i potencjałem jaki w niej drzemie.

Trudno wyobrazić sobie istnienie sukcesów bez istnienia PRAGNIEŃ, przełożonych na cele i bez lojalności wobec nich.
Spełnione PRAGNIENIE powoduje zmianę notowań w tabeli prywatnych, a czasem i światowych sukcesów, która cieszy zarówno serce pełne poruszeń, jak i racjonalne oko. Przyczynia się do wypływania na szerokie wody.

Trzeba jednak umieć posłużyć się mocą własnych PRAGNIEŃ.
Gdy kobieta obdarzy je zbyt dużą energią, będzie im towarzyszył wysysający nadmiar. Wybujałe PRAGNIENIA, kierowane żądzą, potrafią poparzyć tak dotkliwie, jak Barszcz Sosnowskiego. W skrajnych przypadkach mogą wypalić lub nawet całkowicie wyczerpać ich właścicielkę.

Jeśli pozbawi je energii, to będzie im towarzyszył usypiający brak. Cherlawe pragnienia, ledwie obecne w mentalnym obiegu, trzymają kobietę w miejscu. W sytuacjach granicznych, mogą fatalnie zrutynizować życie lub nawet załatwić ich właścicielkę osłabieniem.

Filozof M. Tooley twierdził, że:
Zniszczenie lub niespełnienie pragnień i preferencji jest zawsze i z samej swej natury niepożądanym stanem. To jak bardzo jest to stan niepożądany, jest wprost proporcjonalne do siły pragnień i preferencji, o których mowa.


Dobra wiadomość: pragnienia będące w dobrej kondycji możesz zacząć realizować w każdej chwili - te które ledwo żyją możesz reanimować;
jeśli straciłaś pragnienia możesz wesprzeć się pomocą specjalisty, by znaleźć najlepsze w tej sytuacji rozwiązania.