Kobiece perspektywy

Mocny człowiek.

Mocny człowiek.

Chciała stać się Mocnym człowiekiem, kimś wygranym.

Za CEL coachingowej akcji Monika obrała wypracowanie dla siebie przyjaznej, pisemnej metody planowania i wzrost konsekwencji w trzymaniu się planów (z poziomu 4 do poziomu 9, w skali od 0 do10). Wiązała ten rezultat z otwarciem mentalnej autostrady prowadzącej do stania się Mocnym człowiekiem. Perspektywy dla tej kobiety, kusząco szerokiej i bezcennej.

Rozważane, potencjalne wygrane Monika lokowała we wszystkich swych życiach czyli: rodzinnym, towarzyskim, zawodowym i podróżniczym (to autorski podział, rzecz jasna).
Pozostawiała, do swej dyspozycji jedynie mądrą rezygnację, a nie tę wynikającą ze strachu czy nagłych impulsów, motywów chwili. Pierwszą znała w minimalnym stopniu, ostatnią aż za dobrze. Pragnęła żyć bogato, by plon doświadczeń życiowych zachwycał wielkością, jakością i różnorodnością i żyła coraz bliżej swych PRAGNIEŃ.

Uważała, że Mocny człowiek, z wprawą godną żonglera łapie okazje i Z DETERMINACJĄ alpinistki, podejmuje wyzwania służące rozwojowi. Dokonuje wyborów zgodnych z sobą samym i ze swoimi dążeniami, celami, o wzorcach moralnych nie wspominając.

To czemu Monika nadawała wagę można by zamknąć w kliku słowach: rodzina, szczerość, uczciwość, samoświadomość i rozwój osobisty. Te WARTOŚCI pragnęła realizować, najlepiej jak się da. Kiedy, choćby o kilka centymetrów, rozmijała się z nimi uczucia natychmiast ją o tym informowały.

Miała żywotną NADZIEJĘ, że stając się Mocnym człowiekiem dobrze wykorzysta swój potencjał i czas życia. Oczami wyobraźni widziała siebie z siwymi, przyprószonymi bielą włosami, mówiącą: niczego nie żałuje, miałam dobre życie.

Im bardziej stawała się Mocnym człowiekiem, tym głębiej wierzyła, że spełni swe dziecięce, jakże kolorowe MARZENIE - pozna Nową Zelandię i jej sedno.

Istotę mocy Mocnego człowieka ujęła w modelu: kreowanie - kierowanie - konsekwencja:
1. kreuje swoje życie = podejmuje odpowiedzialność i w pełni się w nie angażuje
2. kieruje swoim życiem = działa w preferowany sposób i staje się tym kim chce, realizując osobistą wizję
3. konsekwentnie kursuje w swym kursie = wybiera i działa zgodnie z własnymi celami i wartościami.

Wraz z przyrostem kolejnych bajtów refleksji odkryła najważniejsze ZASADY, bez przestrzegania których Mocny człowiek mógłby stać się słabeuszem. Oto one:
1. świadomie zgadzaj się lub odmawiaj
2. podejmując decyzje utrzymuj w centrum ich przewidywane konsekwencje in plus i in minus
3. maksymalnie korzystaj z tego co masz
4. buduj przyjazne relacje i przymierza
5. dbaj o siebie i bądź samodzielna

Przesłania ujęte w pytania.

1. Kim chcesz się stać?
2. Jakie zasady postępowania i podejmowania decyzji najlepiej posłużą Ci do stania się tym kim chcesz?
3. Załóżmy, że staniesz się tym kim chcesz, jakie istotne zobowiązanie względem siebie samej wtedy zrealizujesz?