Kobiece perspektywy

TOŻSAMOŚĆ PREFEROWANA

TOŻSAMOŚĆ PREFEROWANA

Póki zdrowie dopisuje, kobieta rozpoznaje siebie w swym odbiciu w lustrze, dzień po dniu.
Wie kim jest. Przedstawia się imieniem i nazwiskiem, społecznie nadanym tytułem historii swego życia.
Dobra kondycja gwarantuje to, że kobieta pozbawiona jest rozterek związanych z samo-określaniem się. Z jednej strony, postrzega siebie, jako istotę wciąż tą samą. Z drugiej zaś, jako zmieniającą się w czasie i w zmieniających się, następujących po sobie interakcjach, sytuacjach i wydarzeniach.
Na tle zmian struktury biologicznej zwanej ciałem i wewnętrznych przemian o psychologicznej i duchowej naturze, wciąż identyfikuje siebie. Ma poCZUCIE swej TOŻSAMOŚCI.

Jest kimś, ale czy tym kim chce?
Podejmuje preferowane sposoby funkcjonowania, żyje tak jak chce czy wiedzie życie swe obok własnych preferencji i pragnień, a może na śmierć o nich zapomniała?

Własne opowiadanie kobiety, o tym kim chce być i jak żyć, wiąże się z pojęciem i modelem TOŻSAMOŚCI PREFEROWANEJ. Jeśli autorka jest z TOŻSAMOŚCIĄ PREFEROWANĄ ściśle związana, dysponuje bogactwem jej opisów, rozmawia o niej sama ze sobą i z Innymi, to zyskuje wielkie szanse na to by ją urzeczywistnić. Innymi słowy, stać się tym kim chce i żyć po swojemu.
W założeniach, należy korzystać z tych tożsamości, które maja cokolwiek wspólnego z realnością. Jak doświadczenie podpowiada, jednym kobietom będzie dana pełnia, innym porcja tego co upragnione.

TOŻSAMOŚCI PREFEROWANEJ nie określa imię i nazwisko, ale nazwa wywodząca swój rodowód z głębokiej refleksji autorki. Przykładowe brzmienia: Kobieta z jajami, Szczęśliwa kobieta, Harmonia, Zdobywczyni żyjąca z pasją.

Kobieta może, komu tylko zechce, przedstawić swą TOŻSAMOŚĆ PREFEROWANĄ posługując się tzw. kategoriami opartymi na stanach intencjonalnych.
Wystarczy, że opowie i opowiadać wiele razy będzie:
1. o swoich celach, świadomych zamiarach, pragnieniach
2. o wartościach, które leżą jej na sercu i stanowią życiowe kierunkowskazy
3. o nadziejach i marzeniach, choćby najgłębiej skrywanych
4. o zasadach warunkujących to jak działa
5. o zobowiązaniach względem siebie samej - umowach zawartych z samą sobą, o potężnej mocy.


Dobra wiadomość: Ty jesteś Panią PREFEROWANEJ TOŻSAMOŚCI i możesz zrobić z nią to co postanowisz.