Systemy"Każda osoba jest nieodwołalnie uwięziona w kokonie percepcji." "Wszystko co jest, jest opowiedziane przez obserwatora."

Humberto Maturalna

"Zbiorowość obserwatorów decyduje o tym jaka jest rzeczywistość."

Lynn Hoffman

"Jesteśmy istotami interpretującymi, poszukujemy sensu i nadajemy znaczenia wszelkim swoim doświadczeniom, percepcjom (nawet tym pozornie pozbawionym sensu), opowiadając o nich historie." "Narracja jest formą rozumienia rzeczywistości, formą w sensie „kantowskim”. Rozumiemy zdarzenia jako historie, a fakty jako elementy historii."

Jerzy Trzebiński

"System to procesualny i dynamiczny proces wytwarzania różnic. Elementami komunikacyjnych systemów społecznych są wydarzenia komunikacyjne mające sens."

Niklas Luhmann

Wyznaję pogląd konstruktywistyczny i utożsamiam się z paradygmatem systemowym oraz narracyjnym.
Stąd człowiek jest dla mnie obserwatorem, konstruktorem i wynalazcą rzeczywistości.

Z pomocą języka i narracji/opisów opisuje rzeczywistość, konstruując jej obraz w postaci poznawczej mapy rzeczywistości. Operuje więc obserwacjami i opisami, które w tym ujęciu nie mają nic wspólnego z faktami czy prawdami, choć bywają tak nazywane.

Obserwatorzy kooperując z Innymi w dyskursach i wspólnych działaniach (akcje, współpraca) współtworzą opisy rzeczywistości. Tak powstaje wiedza o świecie (w tym o sobie samym), która jest zależna od obserwatora i nie stanowi prawdy w znaczeniu obiektywnym.

Możemy więc poznać jedynie własne konstrukcje/konstrukty dotyczące rzeczywistości, to co konstruują umysły czyli świat własnych interpretacji. To wielka przygoda, ciekawa i ucząca zarazem. Miejsca dla fascynacji nie brak tu.

Możemy komunikować się wytwarzając różnice, przerabiając wydarzenia na wydarzenia komunikacyjne mające sens.
Komunikacja to podstawowy element systemów społecznych i psychicznych, zwanych systemami sensu, ponieważ wytwarzają i przetwarzają sensowne informacje.

Możemy tworzyć opowieści/narracje sprzyjające rozwojowi i wzmacniające prywatną tożsamość preferowaną czyli narrację o tym kim chcę być i jak żyć.
Tożsamość tak ujęta definiowana jest za pomocą kategorii intencjonalnych takich jak: pragnienia, intencje, zamiary i cele; nadzieje i marzenia; wartości, zasady i zobowiązania względem siebie; zasoby i preferencje.

Mamy możliwość tworzyć lepsze życie.

Dlaczego 3 systemów?

Ponieważ zapraszam klientki indywidualne do współpracy/komunikacji w ramach 3 różnych sensów. Nazwałam je:

  • PLANY ROZWOJU dla kobiet, które chcą więcej
  • STYLOWY WIZERUNEK dla kobiet ceniących markę osobistą
  • INDYWIDUALNY PROJEKT ROZWOJU dla kobiet przedsiębiorczych

Wyróżniając te systemy akcentuję najistotniejszą część mojej pracy.

Dlaczego instytut?

Ponieważ pragnę nawiązać do tradycji i praktyki organizacji o statusie Instytutu. Chcę w swych poczynaniach odwoływać się do dorobku praktyczno-teoretycznego uprawianych dziedzin. Aspiruję do praktykowania dyscypliny „mistrzostwa osobistego”. Dyscyplina ta obejmuje: kompetencje merytoryczne, postawę zawodową i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.