Dla:

 • biznesu - od mikro do średnich firm
 • organizacji pozarządowych
 • instytucji edukacyjnych i pomocowych.

Dla:

 • osób indywidualnych
 • małych (do 6 osób) i dużych grup
 • zespołów.

Organizacjom oferuję coachingi, szkolenia, procesy szkoleniowo-coachingowe

Działania poprzedzam poznaniem specyfiki organizacji oraz precyzyjnym zdefiniowaniem zlecenia i celów, wraz ze wskaźnikami ich realizacji.

COACHINGI

Według International Coach Federation
coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i w polepszeniu efektów działania.

 1. COACHING ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZAWODOWYM - indywidualny lub grupowy. Zogniskowany jest na świadomym kierowaniu rozwojem zawodowym, po to by wspomagać wzrost kompetencji, dokonywanie postępów i osiąganie wyników czy rozwiązywać zaistniałe problemy.

 2. COACHING WIZERUNKOWY - indywidualny lub grupowy. Skoncentrowany jest na dokonaniu pożądanych zmian w wizerunku osób, po to by wzmacniać wizerunek organizacji.
  Oba dla pracowników:
  • którzy mają zostać nagrodzeni za osiągnięcia zawodowe indywidualną formą rozwoju
  • wymagają wsparcia w rozwoju zawodowym.
 3. COACHING ZESPOŁÓW - służy polepszaniu współpracy w zespołach i efektywności ich działań lub rozwiązywaniu występujących problemów.

Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację. Zwrot z inwestycji w coaching jest imponujący. Potwierdzają to badania, tak amerykańskie, jak i polskie, które w razie Państwa zainteresowania chętnie przedstawię.

Coaching grupowy i zespołów projektuję w zależności od konkretnego zlecenia i odbiorców.

Indywidualny proces coachingowy przeciętnie obejmuje 4-10 sesji, co zależy od przyjętego celu i postępu klienta. Cele coachingu ustalane są z udziałem 3 stron: coacha, coachee i sponsora.
Pracuję zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i za pomocą Skype'a.

Można łączyć coaching grupowy i indywidualny w całościowe procesy coachingowe. Ta forma działań podnosi efektywność osiągania pożądanych zmian i pozwala zaoszczędzić środki finansowe.
Projekty adekwatne do zlecenia i odbiorców.

SZKOLENIA

Szkolenia realizuję w formie warsztatowej i treningu umiejętności.
Tematyka:

 • ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ZAWODOWYM- szkolenie wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności kierowania swoim rozwojem zawodowym adekwatnie do wykonywanej profesji, tożsamości zawodowej, zajmowanego stanowiska pracy i oczekiwań pracodawcy. Wspomaga utrzymywanie pożądanego poziomu efektywności i realizacji standardów jakości oraz wzmacnia wizerunek osób.
 • ZARZĄDZANIE ŻYCIOWYMI ROLAMI - dla organizacji zainteresowanych praktyczną realizacją idei Work Life Balans (godzenie życia zawodowego i prywatnego) i zasady "pracuj sprawniej" (ang. work smarter) zamiast "pracuj ciężej" (z ang. "work harder")

Można łączyć szkolenia z coachingami indywidualnymi w całościowe PROCESY SZKOLENIOWO-COACHINGOWE. Co podnosi efektywność osiągania pożądanych zmian i pozwala zaoszczędzić środki finansowe.
Projekty adekwatne do zlecenia i odbiorców.