Zyskasz, bo:

  • pokierujesz swoim rozwojem adekwatnie do swoich pragnień i celów
  • wzmocnisz swoją markę osobistą
  • będziesz żyć i pracować, tak jak sobie tego życzysz
  • nauczysz się pobudzać swą motywację i z powodzeniem korzystać z niej
  • łatwiej staniesz się, tym kim chcesz.

Coaching zarządzania rozwojem
osobistym lub zawodowym

dla kobiet, które chcą więcej,
czyli inspirujące i motywujące wsparcie w zarządzaniu rozwojem osobistym lub zawodowym, po to by odnosić sukcesy.

Jest to indywidualna praca z coachem, służąca realizacji konkretnych celów osobistych lub zawodowych.

na przykład: polepszenie osiąganych rezultatów zawodowych, zrealizowanie złożonego przedsięwzięcia albo kreatywnego pomysłu, zmiana profilu zawodowego, zmiana stylu odżywiania/życia, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, osiągnięcie porozumienia (z osobą bliską, ze współpracownikami itp.), rozpoczęcie nowego etapu w życiu (reorganizacja życia po rozwodzie, rozpoczęcie kariery zawodowej itp.), zmiana struktury ról życiowych, rozwój kariery, wzrost zarobków.

Ilość sesji zależna jest od specyfiki realizowanych celów i postępów klientki, przeciętnie od 4 do 10.

Siłą napędową zmian są osobiste odkrycia, refleksje, zasoby i kreatywne pomysły klientek, znajdujące swój finał w konkretnym planie działania.

Coaching przyspiesza tempo rozwoju i powoduje wzrost skuteczności, ponieważ pozwala uczyć się jak osiągać pożądane rezultaty i podejmować trafne decyzje, pozostając spójną ze sobą samą.

Wycena w zależności od ostatecznego kształtu przedsięwzięcia, podlega negocjacjom. Dla kobiet korzystających z pozostałych usług (o wartości co najmniej 300 zł.) atrakcyjne rabaty i bonusy.